maanantai 8. toukokuuta 2017

Kiinteä katto katsomoon – mutta vasta vuoden 2018 esityksiin

Ypäjän Musiikkiteatterin katsomon pressukatto vedetään nykyisin sadesäällä suojaamaan katsojia. Se on palvellut teatteria jo vuodesta 2003. Vuosien saatossa katemateriaali on jo kertaalleen vaihdettu uuteen, mutta tällä hetkellä ovat sen päivät luetut.

Ennen tämän kesän esitystä viime kesänä rikkoutunut katekangas otettiin alas ja paikattiin. Kuten kuvastakin nähdään, on korkeamman asteinen räätälintyö lähes taidetta. Mutta asioilla on taipumus järjestyä ja niin tämäkin ongelma poistuu toivottavasti jo tänä vuonna – tosin ei vielä tämän kesän näytöskaudeksi.

Katekankaan paikkaaminen on lähes taidetta... 
Kuva: Juha Lindgren


Painava katekangas otettiin paikkausta varten alas – voimalla yli seitsemän miehen. 
Yllä olevat kuvat: Annele Kasurinen (7.5.2017)


Tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 4.5.2017 tehnyt päätöksen myöntää Ypäjän Musiikkiteatteri ry:lle 40.000 euron avustuksen kiinteän katon rakentamiskustannuksiin. Tämä mahdollistaa myös Ypäjän kunnan jo aikaisemmin tekemän vuoden 2017 hyväksytyn talousarvion mukaisen katsomon katon rakennuspäätöksen toimenpanon. Suunnitelmien mukaisesti Ypäjän Musiikkiteatterin toivottavasti runsaslukuinen talkootyöväki aloittaa vanhojen kattorakenteiden purkamisen ja kunnan avustuksella ryhdytään uuden katon tukirakenteiden ja perustusten tekeminen elokuun 2017 aikana. Katto pyritään nyt suunnittelemaan siten, että katsomon keskellä olevat tuet poistetaan ja kattolippa tulee ulottumaan navetan päätyyn.  Näin saadaan aurinko- ja tuulisuojaa katsojille.

Kattohanke on ollut vireillä jo vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2015 investointihakemuksemme ei ehtinyt LounaPlussan käsittelyyn. LounaPlussa on alueen kuntien muodostama yhdistys, jonka tarkoituksena on jakaa EU-tukea alueelle. EU-tuki on mm. Suomen valtion EU:lle maksamien varojen hyödyntämistä. EU-tuen jakamiselle on tietyt perusteet, joiden mukaan LounaPlussa on näitä varoja alueelle jakanut. 

Vuonna 2016 LounaPlussa hylkäsi hakemuksemme, sillä hankkeen kokonaisvaikutuksista kunnalle ja lähialueille ei ollut riittävän tarkkaa tietoa. Toisaalta, alueen käytön hyödyntämistä laajemman väen kesken on ryhdytty paljon enemmän suunnittelemaan ja tässä suunnitelmassa katettu katsomo on avainasemassa. Onneksemme Ypäjän kunta on tämän huomioinut ja kuntalaisetkin pääsevät nauttimaan museonmäelle rakennetuista tiloista Ypäjän Musiikkiteatterin lisäksi. Tavoitteena on helpottaa kunnan eri yhdistysten mahdollisuuksia käyttää katsomoa, yleisö-wc-tiloja jne. jatkossa huomattavasti helpommin kuin tällä hetkellä.  

Iloisin odotuksin

Juha Lindgren
teatterinjohtaja
Ypäjän Musiikkiteatteri 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti